تاريخ : شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۷ | 12:53 | نویسنده : وحيد توكلي

کاربرد زمین آمار در علوم محیطی

Geostatistics for Environmental Applications (Quantitative Geology and Geostatistics) free download

دانلود کتاب از راپیدشیر

 password: twilightzone

دانلود کتاب از مدیافایر  • آموزش الکترونیک
  • رد ریپورتر