تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۸ | 20:20 | نویسنده : المیرا حبیب اله

 

 

دانلود فیلم آموزشی زمین شناسی

 

(فرآیندهای حرکت توده‌اي مواد)

 

 

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم

بخش يازدهم

بخش دوازدهم

 

   • آموزش الکترونیک
  • رد ریپورتر