تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 | 13:8 | نویسنده : حمزه مهرابي

Radiogenic Isotope Geology

 

Second Edition

 Alan P. Dickin

 

 

دانلود کتاب

 


برچسب‌ها: ژئوشیمی, کتاب

تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 | 13:9 | نویسنده : احسان کوثری

به درخواست شما

دانلود مقاله

Biostratigraphy and Sequence Stratigraphy of Paleogene
Deposits in Central Kopet-Dagh Basin

Rivandi et al, 2013

 

DOWNLOAD

رمزفایل:

azut.blogfa.com

 


برچسب‌ها: دانلود مقاله, چینه شناسی, کپه داغ

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 10:51 | نویسنده : احسان کوثری

زمین لرزه های شدید در ایلام

از ساعت 7 صبح امروز تااین لحظه حدود 30 زمین لرزه در مورموری استان ایلام رخ داده است که بزرگترین آنها بزرگای 6.2 بوده است که پس لرزه های آن نیز بزرگای 3 تا 6 داشته است. بزرگترین پس لرزه ها با بزرگای 6 ساعت 10 صبح رخ داد.

قابل ذکر است چند زلزله نیز دیروز به وقوع پیوست که بزرگترین آنها بزرگای 4.9 داشته است.


برچسب‌ها: زلزله

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 | 16:35 | نویسنده : حمزه مهرابي

Inorganic Geochemistry

(Applications to Petroleum Geology)

Dominic Emery and Andrew Robinson

دانلود کتاب


برچسب‌ها: دانلود کتاب, ژئوشیمی

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | 14:36 | نویسنده : محمد لنکرانی

دانلود

اطلس میکروسکوپی کانه‌ها

Ore Minerals under the Microscope

(درخواست از مرادی)

 

 

 تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 18:19 | نویسنده : احسان کوثری

به درخواست شما

دانلود مقاله

Groundwater geochemistry of the Yucatan Peninsula, Mexico: Constraints on stratigraphy and hydrogeology

2009

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa.com

 


برچسب‌ها: دانلود مقاله

تاريخ : چهارشنبه هشتم مرداد 1393 | 11:27 | نویسنده : احسان کوثری

زمین لرزه در جزیره هندورابی

از صبح امروز تا کنون 7 زمین لرزه به جزییات زیر این جزیره واقع در استان هرمزگان را لرزانده است:

6:02          بزرگا5.5

6:37          بزرگا3.4

6:48          بزرگا3.5

8:14          بزرگا3.4

8:24          بزرگا3.4

10:25        بزرگا3.2

10:50         بزرگا3.8


برچسب‌ها: زلزله, زمین لرزه

تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 5:4 | نویسنده : احسان کوثری

دانلود مقاله

Evaluation of high local groundwater inflow to a rock tunnel by characterization of geological features

H.R. Zarei et al, 2011

 

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود مقاله

تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 4:59 | نویسنده : احسان کوثری

دانلود مقاله

HYDROGEOLOGY OF GYPSUM FORMATIONS IN IRAN

 

 EZZAT RAEISI et al, 2011

 

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa.com

 


برچسب‌ها: دانلود مقاله

تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر 1393 | 3:58 | نویسنده : احسان کوثری

دانلود کتاب

CARBONATES IN CONTINENTAL SETTINGS
FACIES, ENVIRONMENTS, AND PROCESSES

2010

 

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa


برچسب‌ها: دانلود کتاب

تاريخ : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 16:27 | نویسنده : حمزه مهرابي
مقاله اول:

Appraisal of intra reservoir barriers in the Permo-Triassic successions of the Central Persian Gulf, Offshore Iran

H. Rahimpour-Bonab  A.H. Enayati-Bidgoli   A. Navidtalab   H. Mehrabi

دانلود مقاله اول

مقاله دوم:

FLOW UNIT CHARACTERISATION IN THE PERMIAN-TRIASSIC CARBONATE RESERVOIRSUCCESSION AT SOUTH PARS GASFIELD, OFFSHORE IRAN

A.H. Enayati-Bidgoli, H. Rahimpour-Bonab and H. Mehrabi

 

دانلود مقاله دومتاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 | 9:40 | نویسنده : حمزه مهرابي

عنوان مقاله

Revision of the foraminiferal biozonation scheme in Upper Cretaceous carbonates of the Dezful Embayment, Zagros, Iran: Integrated palaeontological, sedimentological and geochemical investigation

نویسندگان

Mahboobeh Omidvar, Hamzeh Mehrabi, Fereshteh Sajjadi, Hassan Bahramizadeh-Sajjadi, Hossain Rahimpour-Bonab, Alireza Ashrafzadeh

 

دانلود مقاله

 تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 13:46 | نویسنده : احسان کوثری

دانلود مقاله

Revised age of proximal deposits in the Zagros foreland basin and implications for Cenozoic evolution of the High Zagros

Fakhari et al, 2008

 

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود مقاله, زاگرس, تکتونیک

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 13:37 | نویسنده : احسان کوثری

دانلود کتاب

ELECTRON MICROPROBE ANALYSIS AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY IN GEOLOGY

Reed, 2005

DOWNLOAD

رمز فایل:

azut.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود کتاب

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 12:24 | نویسنده : حمزه مهرابي
  • آموزش الکترونیک
  • رد ریپورتر